Tο ευρώ βασική αιτία του δημόσιου χρέους

Του Χρ. Καραμάνου*

Είναι άξιο παρατήρησης ότι στη δημόσια συζήτηση το ευρώ και γενικότερα η διαδικασία ευρωποποίησης της Ελλάδας δεν συνδέεται με τις αιτίες του Δημόσιου Χρέους της χώρας. Είναι αναμενόμενο αυτό από τις συστημικές δυνάμεις και τα ΜΜΕ, δεν είναι όμως εύλογο να χαρακτηρίζει τις συζητήσεις και την πολιτική γραμμή της Αριστεράς.

Παραγωγική αποδιάρθρωση

Η επίδραση του ευρώ και της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας είναι έντονη στην εκτίναξη του Δημόσιου Χρέους. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι επιβλήθηκε από την ΕΕ σε αγαστή συνεργασία με τον αστισμό της Ελλάδας ένα μοντέλο οικονομικής δραστηριότητας, το οποίο οδήγησε στην παραγωγική αποδιάρθρωση της χώρας. Δηλαδή, στη μεγάλη υποβάθμιση της αγροτικής οικονομίας και της βιομηχανίας και την υποκατάσταση τους ως βασικών πηγών παραγομένου προϊόντος από τις υπηρεσίες, από τις αντιπροσωπεύσεις και τις διαμεσολαβήσεις προς το διεθνές μονοπωλιακό κεφάλαιο. Βέβαια ο τομέας των υπηρεσιών είναι εξαιρετικά μεγάλος σε όλες τις αναπτυγμένες οικονομίες –και πρωτ’ απ’ όλα στις ιμπεριαλιστικές χώρες- αλλά αυτό συνδέεται με την μετατόπιση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων των χωρών αυτών σε χώρες της περιφέρειας, πράγμα το οποίο δεν ισχύει για την Ελλάδα. Η μεταφορά κάποιων δραστηριοτήτων (πχ κλωστοϋφαντουργία κλπ) από την Ελλάδα στα Βαλκάνια έχει δευτερεύουσα σημασία μπροστά στη δραματική συρρίκνωση της βιομηχανικής και αγροτικής παραγωγής, μπροστά στο κλείσιμο ολόκληρων τομέων (πχ ναυπηγεία, παραγωγή οχημάτων, λιπάσματα) και ακόμη περισσότερο μπροστά στη μη ανάπτυξη τομέων όπως η μικροηλεκτρονική, η ενέργεια, η επεξεργασία του ορυκτού πλούτου κλπ Έχει σημασία να επισημάνουμε ότι όλα αυτά αποτέλεσαν βασική επιδίωξη του ευρωπαϊκού διευθυντήριου, επιδίωξη στην οποία πρόθυμα προσαρμόστηκε ο αστισμός της Ελλάδας -εισπράττοντας παράλληλα το κάτι τις από τα λογής «μαύρα ταμεία».

ΠΙΝ 1: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΕ ΕΟΚ / ΕΕ 1967 -2008

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΑΓΩΓΕΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(5) – (4)

(7) = (5) / (4)

1967 -1973 ΕΟΚ -6 έως 1970 / ΕΟΚ -9 έως 1973 εκατ δρχ

200.037

76.774

-123.263

38,4%

1974 -1980 ΕΟΚ -9 εκατ δρχ

785.154

401.827

-383.327

51,2%

1981-1987 ΕΟΚ -10 εκατ δρχ

4.163.279

2.201.066

-1.962.213

52,9%

1988 -1992 ΕΟΚ -12 εκατ δρχ

9.935.944

4.341.152

-5.594.792

43,7%

1993 -1998 ΕΕ -12 έως 1994 / ΕΕ -15 έως 1998 εκατ δρχ

25.695.004

8.726.426

-16.968.578

34,0%

1999 -2008 ΕΕ -15 έως 2003 / ΕΕ -25 έως 2006/  ΕΕ -27 έως 2008 εκατ ευρώ

239.254

72.291

-166.963

30,2%

Εκτίναξη του εμπορικού ελλείμματος

Ενώ μιλάμε πολύ για το Δημόσιο Χρέος γίνεται ελάχιστη συζήτηση για το εμπορικό έλλειμμα, δηλαδή τη διαφορά εισαγωγών με εξαγωγές. Από τον Πίνακα 2 προκύπτει ότι το ΔΧ αυξήθηκε στη δεκαετία 1999 -2008 κατά 144,3 δις ευρώ (στήλη 10). Κι όμως το εμπορικό έλλειμμα της χώρας στις σχέσεις της μόνο με τις χώρες της ΕΕ, όπως συσσωρεύθηκε στην ίδια δεκαετία είναι μεγαλύτερο από το ΔΧ: ανέρχεται σε 167,0 δις ευρώ (στήλη 5).

Η Ελλάδα, πριν καταλήξει στη χρεοκοπία, ήταν ένας ταπεινός εισαγωγέας της ΕΕ. Στην δεκαετία 1999 -2008 οι εξαγωγές ήταν το 30,2% των εισαγωγών από την ΕΕ. Μάλιστα ο δείκτης βελτιώθηκε τα τελευταία χρόνια λόγω της εισόδου των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Αν λαμβάναμε υπόψη μόνο τον σκληρό πυρήνα της ΕΕ των 15 τότε το ποσοστό θα κατρακυλούσε κοντά στο 25%.

Όπως δείχνει ο Πιν. 1, η Ελλάδα πάντα χαρακτηριζόταν από το εμπορικό έλλειμμα σε σχέση με την ΕΟΚ και την ΕΕ. Όμως η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία με την κατάργηση των δασμών και των εμπορικών συνόρων και μετέπειτα με την επέλαση του ευρώ και των γερμανικών (κυρίως) πολυεθνικών. Ο δείκτης που δείχνει χαρακτηριστικά όλα αυτά, είναι το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από εξαγωγές (στήλη 7). Κι ενώ ο δείκτης αυτός από 38,4% που ήταν στην περίοδο 1967 -1973, ανέβηκε στο 51,2% στην περίοδο 1974 -1980 (παρά την τότε παγκόσμια κρίση) και ανέβηκε ακόμη περισσότερο στο 52,9% στην περίοδο 1981 -1987, μετέπειτα και καθώς προχωρούν οι ενοποιήσεις και οι «απελευθερώσεις» και οι ιδιωτικοποιήσεις εντός της ΕΟΚ και της ΕΕ, ο δείκτης πέφτει. Πρώτα σταδιακά, στο 43,7% για την πρώτη εισαγωγική περίοδο 1988 -1992 και μετά, μπαίνοντας στη περίοδο του Μάαστριχτ και του Συμφώνου Σταθερότητας, ο δείκτης εξαγωγών προς εισαγωγές κυριολεκτικά γκρεμίζεται, όπως γκρεμίζεται και ο παραγωγικός ιστός της χώρας: 34% στην περίοδο 1993-1998 και ακόμη πιο χαμηλά, στο 30,2%, στην περίοδο 1999 -2008.

Η τραγικότητα της κατάστασης παρουσιάζεται από τη μεγάλη χειροτέρευση του ελλείμματος των τρεχουσών συναλλαγών (Πιν. 2,  στήλη 11). Στο μέγεθος αυτό περιλαμβάνεται όχι μόνο το εμπορικό έλλειμμα αλλά και το ισοζύγιο από τον τουρισμό και τις μεταφορές καθώς και από τις κεφαλαιακές μεταβιβάσεις. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι ελαφρά αρνητικό στο τέλος της δεκαετίας του 90. Αυτό υποδηλώνει ότι μέχρι τότε οι υπηρεσίες κάλυπταν, ας το πούμε, έτσι το «παραγωγικό έλλειμμα». Με την είσοδο στο ευρώ όμως το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών γίνεται έντονα αρνητικό και με επιταχυνόμενους ρυθμούς –αντικατοπρίζοντας ακριβώς την αποδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού. Από 4,8 δις ευρώ το έλλειμμα εκτοξεύθηκε πέρασε στα 30,7 δις ευρώ, ή συγκρίνοντας με το ΑΕΠ από 4,3% σε 13,0% του ΑΕΠ.

Συμπερασματικά, στο εμπορικό έλλειμμα και στο παραγωγικό έλλειμμα βρίσκεται η κύρια αιτία του δημοσιονομικού ελλείμματος και του Δημόσιου Χρέους. Γι’ αυτό η βασική επιδίωξη για την Αριστερά οφείλει να εστιάζεται στην παραγωγική ανασυγκρότηση «με τους εργαζόμενους στο τιμόνι». Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει οικονομική και κοινωνική διέξοδος για τη χώρα.

H ΕΕ τα παίρνει πίσω πολλαπλάσια από την Ελλάδα

«Η Ελλάδα θα ήταν ένα τίποτα χωρίς τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει αυτήν την κυρίαρχη προπαγάνδα; Από τα στοιχεία που δημοσιεύουμε, όμως,  αποδεικνύεται πόσο μεγάλο ψέμα είναι αυτή η προπαγάνδα. Στον Πιν.2 (στήλη 7) φαίνεται η καθαρή εισρροή ευρωπαϊκών πόρων στην Ελλάδα. Δηλαδή, τα χρήματα που έρχονται από την ΕΕ –αφαιρουμένων των ποσών με τα οποία η Ελλάδα συμβάλλει στα ευρωπαϊκά ταμεία. Όπως βλέπουμε το συνολικό ποσό στη δεκαετία 1999 -2008  είναι 40,4 δις ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Όταν, το εμπορικό έλλειμμα σωρευτικά ήταν 167,0 δις ευρώ και οι εισαγωγές της Ελλάδας από την ΕΕ ή οι εξαγωγές της ΕΕ στην Ελλάδας ήταν 239,3 δις ευρώ, πάντα σε τρέχουσες τιμές. Με απλά λόγια αποκαλύπτεται ότι, με τις τάχα σωτήριες για την Ελλάδα επιδοτήσεις, η ΕΕ απλά επιδοτεί τις εξαγωγές της στην Ελλάδα και εκτοπίζει τους παγκόσμιους ανταγωνιστές της. Η καθαρή εισροή ευρωπαϊκών επιδοτήσεων στην Ελλάδα είναι μόλις το 16,9% των εισαγωγών της Ελλάδας από την ΕΕ.  Οι οποίες, αυξήθηκαν κατά 83% σε μια δεκαετία.

ΠΙΝ 2 : Η ΕΕ ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΙΣΤΟ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ -ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΕ   (ποσά σε εκατ ευρώ)

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ   (σε δις ευρώ)

ΕΛΛΕΙΜΑ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (σε εκατ ευρώ)

ΕΤΟΣ

ΑΦΟΡΑ ΕΙΣΑΓΩ- ΓΕΣ ΕΞΑΓΩ- ΓΕΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΕΞΑΓΩΓ / ΕΙΣΑΓΩΓ ΚΑΘΑΡΗ ΕΙΣΡΟΗ ΑΠΟ ΕΕ ΕΙΣΡΟΗ ΠΡΟΣ ΕΜΠ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΡΟΗ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) =(3) – (4)

(6)=(4) / (3)

(7) *

(8)=(7) / (5)

(9)=(7)/(3)

(10) **

(11)**

1999

ΕΕ 15

18.298

5.353

12.944

29,26%

4.540

35,1%

24,8%

117,1

4.800,5

2000

ΕΕ 15

21.850

5.945

15.904

27,21%

4.603

28,9%

21,1%

129,2

8.372,7

2001

ΕΕ 15

17.353

5.079

12.274

29,27%

4.026

32,8%

23,2%

140,0

8.169,3

2002

ΕΕ 15

17.245

4.793

12.452

27,79%

3.884

31,2%

22,5%

159,1

8.571,4

2003

ΕΕ 15

22.196

5.895

16.301

26,56%

3.063

18,8%

13,8%

167,7

10.024,7

2004

ΕΕ 25

24.208

6.486

17.722

26,79%

3.620

20,4%

15,0%

182,7

8.331,0

2005

ΕΕ 25

24.645

7.452

17.193

30,24%

3.231

18,8%

13,1%

194,7

12.694,9

2006

ΕΕ 25

27.788

8.941

18.847

32,18%

4.561

24,2%

16,4%

204,4

20.626,8

2007

ΕΕ 27

32.263

11.199

21.064

34,71%

4.009

19,0%

12,4%

216,4

28.269,9

2008

ΕΕ 27

33.409

11.147

22.262

33,37%

4.833

21,7%

14,5%

261,4

30.706,8

ΣΥΝΟΛΑ

239.254

72.291

166.963

30,22%

40.370

24,2%

16,9%

***144,3

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: *  «καθαρή» σημαίνει ότι αφορά τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις μείον τη συμμετοχή που πληρώνει η Ελλάδα στα ευρωπαϊκά ταμεία
** τα μεγέθη αφορούν τη συνολική εικόνα της χώρας -όχι μόνο τη σχέση με την ΕΕ
*** το μέγεθος αφορά την αύξη του Δημόσοιυ Χρέους μεταξύ 1999 και 2008
ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων από ΕΣΥΕ -Στατιστική επετηρίδα της Ελλάδας καθώς και από Προϋπολογισμούς του κράτους.  Όλα τα ποσά αφορούν σε τρέχουσες τιμές

Συμπερασματικά η ΕΕ, και αναφερόμαστε στο ιμπεριαλιστικό διευθυντήριο, ληστεύει νομότυπα  την Ελλάδα. Επιβάλλει την αποδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού, κερδίζει την ελληνική αγορά και εκτοπίζει τους παγκόσμιους ανταγωνιστές της. Κι ας μην μιλήσουμε για τα τεράστια κέρδη των τραπεζών της ΕΕ από τη λειτουργία της ελληνικής χρεομηχανής. Ε, δίνει και κάποια ψίχουλα για να δουλεύει η προπαγάνδα και για να διαμορφωθεί ένα κοινωνικό στρώμα –σπαθοφόρος της ΕΕ. Από αυτόν το φαύλο κύκλο –που δεν είναι καθόλου μονόδρομος- μπορούμε και πρέπει να απαλλαγούμε, ως χώρα και ως κοινωνία.

 *(από την εφημερίδα «Δρόμος»   φ. 25.03.2011)

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: